Tom 11 (2017)

Rozprawy, studia, szkice

Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej
11, 2017, Strony 43 - 55
Pobierz artykuł PDF
Szczyt górski jako miejsce transgresji. Wersja romantyczna
11, 2017, Strony 57 - 67
Pobierz artykuł PDF
Was man vom Grenzgebiet Riesengebirge erwartet und was womöglich überraschen kann
11, 2017, Strony 69 - 86
Pobierz artykuł PDF
„Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry
11, 2017, Strony 101 - 109
Pobierz artykuł PDF
O oczywistych i nieoczywistych granicach karkonoskich
11, 2017, Strony 87 - 99
Pobierz artykuł PDF
Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego
11, 2017, Strony 111 - 141
Pobierz artykuł PDF
Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji
11, 2017, Strony 143 - 164
Pobierz artykuł PDF
Między impresją a Ideą. Niezauważalne transgresje świetlne w tatrzańskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
11, 2017, Strony 165 - 178
Pobierz artykuł PDF
Foki Szumejowego podróże do źródeł. Pępek ziemi w ujęciu Stanisława Vincenza
11, 2017, Strony 179 - 196
Pobierz artykuł PDF
Gea Dobrzańska, Z zakopańskich tchnień. Pomiędzy fabułą a rzeczywistością
11, 2017, Strony 197 - 206
Pobierz artykuł PDF
„Ku Tatrom się wrócę”, czyli zakopiańsko-tatrzańskie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia
11, 2017, Strony 207 - 219
Pobierz artykuł PDF
Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskurse in ethnischen Konflikträumen
11, 2017, Strony 221 - 247
Pobierz artykuł PDF
O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym
11, 2017, Strony 248 - 265
Pobierz artykuł PDF
Transgresyjna „europeizacja” karpackiej puszczy: rozwój uzdrowisk na Huculszczyźnie przed pierwszą wojną światową
11, 2017, Strony 267 - 274
Pobierz artykuł PDF
Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego
11, 2017, Strony 275 - 289
Pobierz artykuł PDF
Na kołpaku gór — rzecz o łemkowskiej tożsamości
11, 2017, Strony 291 - 304
Pobierz artykuł PDF
Romowie Górscy jako społeczność wielokulturowa karpackiego pogranicza
11, 2017, Strony 305 - 316
Pobierz artykuł PDF
Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego
11, 2017, Strony 317 - 330
Pobierz artykuł PDF
Przeżycie górskie jako rozmycie granic w Nieuchwytnych szczytach Victora Saundersa i Czterech dniach słońca Adama Skoczylasa
11, 2017, Strony 331 - 341
Pobierz artykuł PDF
Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen
11, 2017, Strony 343 - 360
Pobierz artykuł PDF
Granice we wspinaniu. Góry jako przestrzenie transgresji granic płci
11, 2017, Strony 361 - 376
Pobierz artykuł PDF
Das alles ist Teil einer Reise zu sich selbst“ — Grenzerfahrungen als identitätsstiftendes Moment in zeitgenössischen Autobiographien von Bergsteiger*innen
11, 2017, Strony 377 - 388
Pobierz artykuł PDF
„To wszystko jest częścią podróży do samego siebie” — doświadczenia graniczne jako moment kształtujący tożsamość we współczesnych autobiografiach wspinaczy
11, 2017, Strony 389 - 397
Pobierz artykuł PDF
Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego
11, 2017, Strony 399 - 422
Pobierz artykuł PDF
Historia polskiego himalaizmu. Lodowi Wojownicy i ich wpływ na himalaizm światowy
11, 2017, Strony 423 - 440
Pobierz artykuł PDF
Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze
11, 2017, Strony 441 - 449
Pobierz artykuł PDF
Góry w ujęciu transcendentnym
11, 2017, Strony 451 - 463
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karkonoszach
11, 2017, Strony 15 - 41
Pobierz artykuł PDF