• Halina. Nota w trzydziestą piątą rocznicę śmierci Haliny Krüger-Syrokomskiej