• Opis jednej podróży. W Górach Olbrzymich Stanisława Bełzy

Opis jednej podróży. W Górach Olbrzymich Stanisława Bełzy

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.25
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
Google Scholar Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
Publikacja:

Abstrakt

A description of a journey: Stanisław Bełza’s W Górach Olbrzymich In the Giant Mountains

The author presents to the readers a 19th-century account of a journey to the Giant Mountains Karkonosze mountains. It was written by Stanisław Bełza, who noted down his impressions from a 1893 expedition to the Giant Mountains. The account is examined in its function of both a guidebook and an artistic description of the author’s experiences in the mountains.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.