Tom 12 (2018)

Artykuły i rozprawy

Od relacji z wypraw do przewodnika — początki karkonoskich poradników dla podróżnych na przełomie XVIII i XIX wieku
12, 2018, Strony 11 - 32
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Von Expeditionsberichten zum Führer — die Anfänge der Ratgeber für Riesengebirgereisende an der Jahrhundertwende des 18. zum 19. Jahrhundert
12, 2018, Strony 33 - 53
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Was soll der Mensch da oben?“. Vom politischen Nutzen des Bergerlebnisses
12, 2018, Strony 55 - 68
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym wykorzystaniu przeżyć górskich
12, 2018, Strony 69 - 79
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland
12, 2018, Strony 81 - 103
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym — Wácslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim
12, 2018, Strony 104 - 119
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z dziejów tematyki górskiej w literaturze czeskiej. František Palacký i Milota Zdirad Polák
12, 2018, Strony 121 - 147
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej
12, 2018, Strony 149 - 175
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Alpy w twórczości Zygmunta Krasińskiego
12, 2018, Strony 177 - 190
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Michała Andrzejkowicza-Butowta odkrywanie gór Kaukazu
12, 2018, Strony 191 - 223
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym zwierciadle do lat siedemdziesiątych XX wieku
12, 2018, Strony 225 - 236
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej
12, 2018, Strony 237 - 249
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie
12, 2018, Strony 251 - 276
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Błogosławiony widok i architektura pustelni. Stefana Żeromskiego epizod z dziejów szlaku na Kalatówki
12, 2018, Strony 277 - 286
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W naszej letniej stolicy… Satyra Ludwika Szczepańskiego na młodopolskich turystów w Tatrach
12, 2018, Strony 287 - 302
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Górska wędrówka w służbie wychowania „nowego” człowieka w dwudziestoleciu międzywojennym
12, 2018, Strony 303 - 319
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”. O Złotej wolności Zofii Kossak
12, 2018, Strony 321 - 334
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Literacka nieśmiertelność sióstr Lidy i Marzeny Skotnicówien
12, 2018, Strony 335 - 349
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wojciecha Kudyby Gorce Pana
12, 2018, Strony 351 - 360
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.12.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF