Tom 9 (2015)

Artykuły

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
9, 2015, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp
9, 2015, Strony 5 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór
9, 2015, Strony 11 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach — usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej
9, 2015, Strony 51 - 65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cmentarz Symboliczny pod Osterwą. Miejsce pamięci i tekst kultury
9, 2015, Strony 67 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elitaryzm środowiska polskich taterników w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie biografi i Wincentego Birkenmajera
9, 2015, Strony 81 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od szałasu do apartamentowca
9, 2015, Strony 93 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Góry te kryją w sobie niejakiś postrach, z ozdobą złączenie...” Obraz Alp w świetle relacji podróżniczej Teofi li Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej
9, 2015, Strony 117 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karkonosze i ich mieszkańcy w świetle wybranych osiemnastowiecznych relacji z podróży
9, 2015, Strony 137 - 154
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego
9, 2015, Strony 155 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Aby wszędzie być i wszystko widzieć”. Doświadczanie miejsc i siebie w trakcie górskich podróży. Relacje Ślązaków
9, 2015, Strony 191 - 204
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska
9, 2015, Strony 205 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ferdynand Antoni Ossendowski o Hucułach
9, 2015, Strony 225 - 236
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspinaczka w wersji cyfrowej: droga od prostej symulacji do atrakcji w grach wideo
9, 2015, Strony 237 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady
9, 2015, Strony 249 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czarodziejska góra Tomasza Manna jako „kompendium ftyzjatrii” — próba oceny
9, 2015, Strony 253 - 258
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomnik tych, co zostali w górach
9, 2015, Strony 259 - 262
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nie od razu Zakopane zbudowano… [rec.:] Zbigniew Moździerz, Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2013, Zakopane 2013, Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Volumen 15, ss. 464, ilustr.
9, 2015, Strony 265 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Wolę Pięcistawy…” [rec.:] Śpiewki góralskie. Zebrali Zofi a i Witold Paryscy. Redakcja Jadwiga i Maciej Mączyńscy, Fundacja im. Zofi i i Witolda Paryskich, Zakopane 2014, ss. 123+2 nlb. Źródła na podstawie notatek Zofii i Witolda Paryskich opracowała Renata Kowalska.
9, 2015, Strony 269 - 270
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Monografia życia i działalności Wincentego Birkenmajera [rec.:] Marcin Praczyk, Wincenty Birkenmajer, taternik, nauczyciel, pisarz, Zakopane 2014. Seria wydawnicza Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich, t. 2, ss. 183.
9, 2015, Strony 271 - 273
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Rzeźbiłeś słowem Tatr skalisty wątek” — Maciej Sieczka i jego kontynuatorzy [rec.:] Maciej Sieczka przewodnik pierwszy z pierwszych, pod red. W.A. Wójcika i J. Konieczniaka, Kraków 2014, ss. 162.
9, 2015, Strony 275 - 276
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Żywot Wojciecha Brzegi po 45 latach [rec.:] Wojciech Brzega, Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach, oprac. M. Jagiełło i Anna Micińska, Zakopane 2014, ss. 314.
9, 2015, Strony 277 - 278
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konfabulacje ?, przekłamanie rzeczywistości ? i stępiona wrażliwość ?, czyli Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera [rec.:] Jacek Hugo-Bader, Długi fi lm o miłości. Powrót na Broad Peak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014, ss. 340
9, 2015, Strony 279 - 282
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakopane w nowej odsłonie? [rec.:] Maria Nurowska, Zabójca, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014, ss. 288.
9, 2015, Strony 283 - 285
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indeks nazw osobowych
9, 2015, Strony 287 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spis ilustracji
9, 2015, Strony 297 - 298
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ilustracje na wklejce
9, 2015, Strony 301 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF