Tom 10 (2016)

Rozprawy, studia, szkice

Alpinizm, turystyka, literatura na przełomie XIX i XX wieku — związki i zależności. Wstępny zarys problematyki
10, 2016, Strony 15 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pruskie Karkonosze — kilka słów o ideologizacji najwyższych gór Śląska w dobie rozkwitu turystyki masowej
10, 2016, Strony 39 - 54
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Symboliczne i mityczne góry Kaszubów. Ich rola w kulturze i literaturze kaszubskiej od XIX wieku do okresu międzywojennego
10, 2016, Strony 55 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Góra szczęścia” Jonasa Biliũnasa
10, 2016, Strony 71 - 80
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Góry: Zamkowa, Królowej Bony, Grabarka — symbolika „mniej znanych gór” w świadomości kulturowej w regionach wschodniej Polski na przełomie XIX i XX wieku
10, 2016, Strony 81 - 96
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Alpy w twórczości Hedwig Couhrts-Mahler
10, 2016, Strony 97 - 108
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Sezonowa miłość” Gabrieli Zapolskiej na pograniczu kultur z przełomu wieków
10, 2016, Strony 109 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Železný had v horském lese: Bitva Olhy Kobyljanské
10, 2016, Strony 117 - 125
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza w kontekście kategorii pogranicza i geopoetyki
10, 2016, Strony 127 - 136
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Piękno gór a higiena duszy i ciała. O odczycie Henryka Nusbauma w Muzeum im. Tytusa Chałubińskiego
10, 2016, Strony 137 - 146
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków
10, 2016, Strony 147 - 154
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza
10, 2016, Strony 155 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Na przełęczy” Stanisława Witkiewicza w syntezach dziejów literatury polskiej
10, 2016, Strony 173 - 185
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakryte Zaryte, czyli zakopiańszczyzna na styku kultur. Dygresje na marginesie lektury Witkacego
10, 2016, Strony 187 - 195
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Witkacy w perspektywie postkolonialnej
10, 2016, Strony 197 - 208
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dowcipy o góralach a tzw. duch góralszczyzny
10, 2016, Strony 209 - 218
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.10.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF