• Biblijne inspiracje wiersza "Rorate coeli" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Biblijne inspiracje wiersza "Rorate coeli" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Zenon Ożóg
Google Scholar Zenon Ożóg
Publikacja:

Abstrakt

Biblical inspirations of Krzysztof Kamil Baczyński’s poem Rorate coeli

 

The author analyses K.K. Baczyński’s poem Rorate coeli and points out the archetypal texts of this poetic prayer. The trail leads first of all to a well-known Advent song Niebiosa, rosę spuszczajcie nam z góry [Drop down, ye heavens] and then to its original, i.e. the Latin medieval song Rorate, coeli, desuper. The ultimate source of the Advent motif turns out to be the Old Testament Book of Isaiah.

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.