Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 8

Published 1 stycznia 2010

Issue description

Tom 8 (18) podzielony został na dwie części: językową i literacką. W części pierwszej pokazano, jak ludzie stosują nazwy zwierząt do ośmieszania, obrażania, poniżania innych osób, grup lub całych narodów, poruszono problematykę poświadczonych językowo relacji między płciami, rolę czasopisma „Nasze Życie” w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz zdano sprawę ze stanu nauczania języka angielskiego jako ojczystego.Na część drugą tomu składają się prace o dramacie, prozie i poezji. Jest tu m.in. szkic poświęcony sztukom lalkowym Józefa Ratajczaka, problemom dorastania, poezji dziecięcej.

Artykuły