Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Część I

Tom 11 (2013)

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i inne koncepcje nauczania języka i kultury polskiej

  • Jerzy Kowalewski
Przesłane
7 marca 2014
Opublikowane
07-03-2014

Abstrakt

Cultural curriculum, correlated teaching and other concepts of teaching Polish language and culture


The article is a comment on E. Lipińska and A. Seretny’s book Między językiem ojczystym a obcym... [Between the Mother Tongue and a Foreign Language]. The author points to a lack of references in the book to the earlier concepts of teaching Polish culture to foreigners, including the cultural curriculum, which is analogous to the concept of correlated teaching presented in the book. After presenting an outline of the history of teaching Polish culture as part of the teaching of Polish as a foreign language, the author of the article compares the cultural curriculum, the concept of correlated teaching and the ideas for teaching culture included in the Włącz Polskę platform, pointing to its broader cultural curriculum.