Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 11

Published 7 marca 2014

Issue description

Artykuły składające się na niniejszy tom zebrane zostały w dwóch blokach: dydaktycznym i literacko-językoznawczym. W części I Jan Iluk wyjaśnia rolę tytułów, nagłówków w procesie przyswajania wiedzy z zamieszczonych w podręcznikach tekstów; Kordian Bakuła zajmuje się czytaniem i rozumieniem poszczególnych wyrazów i całych wybranych pieśni Jana Kochanowskiego od gimnazjum po studia filologiczne; Ałła Krawczuk pokazuje metodę uatrakcyjnienia akademickich zajęć z zakresu leksykologii prowadzonych na lwowskiej polonistyce; Jerzy Kowalewski zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i szerzej — nauczaniem kultury polskiej. W części II Jakub Z. Lichański przedstawia zarys rozwoju badań nad retoryką jako teorią tekstu i szczególnie jako dyscypliną bliską logice; Aleksander Wiśniowski prezentuje mowy sądowe wygłoszone na konkursie krasomówczym przez aplikantów adwokackich wrocławskiej izby; Nela Blinova rozpatruje zaś funkcjonalne i stylistyczne właściwości synekdochy leksemów o charakterze abstrakcyjnym i socjalnym.