O czasopiśmie

Czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” jest recenzowanym rocznikiem, finansowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej. Czasopismo jest poświęcone badaniom zjawisk szeroko pojętej literatury i kultury popularnej.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journals Master List

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Aktualny numer

Tom 29 (2023)

W 29 tomie „Literatury i Kultury Popularnej” pomieściliśmy teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim i słowackim pogrupowane w czterech działach. Ich tematyka jest tradycyjnie zróżnicowana — czytelnik znajdzie tam między innymi analizę Janosika jako fenomenu popkulturowego, rozważania na tematy roli biologicznej wiarygodności w światotwórstwie, drobiazgowe zestawienie sposobów, w jaki współczesna literatura posługuje się symboliką heraldyczną, feministyczne spojrzenie na motyw wiedźmy w polskiej literaturze młodzieżowej oraz sylwetkę twórczą Clemensa Setza. Oprócz rozpiętości tematycznej zebrane szkice prezentują panoramiczne spojrzenie na rozmaitość obszarów kultury popularnej — od dziewiętnastowiecznych źródeł gatunków, przez peerelowskie próby instrumentalizacji literatury groszowej, po współczesny teatr lalkowy oraz franczyzy i serie książek, gier komputerowych czy komiksów, nierzadko ponownie odkrywane dla nowych pokoleń widzów za sprawą filmowych czy serialowych adaptacji.

Tom zamyka tłumaczenie programowego dla naszego pisma artykułu profesora Tadeusza Żabskiego Sposób bycia literatury popularnej w XX wieku wzbogacony o obszerne przypisy odredakcyjne i bibliografię oraz opatrzony notą.

Czytaj więcej