• W mocy fantasy — dyskurs wokół gatunku rodzimych czytelników, twórców, wydawców, krytyków i badaczy

W mocy fantasy — dyskurs wokół gatunku rodzimych czytelników, twórców, wydawców, krytyków i badaczy

DOI: https://doi.org/10.19195/0867-7441.25.32
Edyta Rudolf
Google Scholar Edyta Rudolf
Publikacja:

Abstrakt

In Poland, the description of ʽfantasy’ theory arose in the 1960s, including Celestyn Skołuda, Witold Ostrowski, Ryszard Handke, and Andrzej Zgorzelski. Their work was continued by subse-quent generations of researchers interested in literature and popular culture, including fantasy.
Fantasy as a type of popular literature has gradually been gaining popularity in Poland. Ka-tarzyna Kaczor, in her monograph Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012) has analysed phenomena related to the phenomenon of popularity of Polish fantasy literature. Its systematic development covers a wide context of processes related to the formation of the Polish publishing market, its creators, critics, publishers, recipients, as well as the type itself. The author analyses the phenomena occurring in the period 1982–2012. The selected time range includes sig-nificant changes that have taken place in the Polish publishing market.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.