• Z żałobnej karty. O Profesorze Krzysztofie Dmitruku (1939–2020)