• Zarys ewolucji kultury popularnej tworzonej przez muzułmanów w wybranych krajach Zachodu. Od „Le thé au harem d’Archi Ahmed” po „Madina Oh na na!”

Zarys ewolucji kultury popularnej tworzonej przez muzułmanów w wybranych krajach Zachodu. Od „Le thé au harem d’Archi Ahmed” po „Madina Oh na na!”

DOI: https://doi.org/10.19195/0867-7441.27.24
Marta Widy-Behiesse
Google Scholar Marta Widy-Behiesse
Publikacja:

Abstrakt

Muslims have been living in Western countries for several generations, and since the mid 1980s they have been creating their own culture, which is a syncretism of Western trends with their cultural and religious background of Muslim countries. Different forms of artistic expression are used to define or strengthen the creator’s religious identity in the Western public space. Simultaneously, Western Muslim spectators create new forms of religiosity, based on consumerism and artistic experience.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.