Tom 15 (2009)

Artykuły

Clive Staples Lewis, czyli współczesny neoplatonizm w literaturze pięknej: kilka uwag o charakterze przypisów
Strony 5 - 15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej. Rekonesans
Strony 17 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trylogia Stanisława Pagaczewskiego w kontekście kultury popularnej
Strony 49 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeobrażenia w relacjach podróżniczych od XVI do połowy XIX wieku na przykładzie opisów Torunia
Strony 65 - 82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jaromír Šavrda – niepopularny autor z Ostrawy i zapomniana perełka czeskiej fantastyki
Strony 83 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Eschatologia w literaturze popularnej. Przykład serbski: powieść „Besnilo” („Wścieklizna”) Borislava Pekicia
Strony 93 - 104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konglomerat niesamowitości: „Domofon” Zygmunta Miłoszewskiego jako gra z klasycznym modelem literatury „weird fiction”
Strony 105 - 130
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Duchowe rozdroża w japońskiej kulturze popularnej. Próba odczytania religijnych aspektów na wybranych przykładach „mangi” i „anime”
Strony 131 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Talk-show – między referencją a kreacją
Strony 143 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przełamując androcentryzm, czyli o możliwych feminativach
Strony 161 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mieczysławy Buczkówny strategie poetyckiej komunikacji
Strony 169 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indeks nazwisk
Strony 177 - 183