O czasopiśmie

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr, który jest skierowany zarówno do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 2353-8546
10.19195/2353-8546

Indeksacja

  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych
Wydział Filologiczny UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
ctsp@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 9

Prezentowany tom jest poświęcony Linie Kostenko (ur. 1930), najznamienitszej ukraińskiej poetce drugiej poł. XX–pocz. XXI w. i jednej z najważniejszych twórczyń z obszaru postkomunistycznej Europy. Jej dorobek literacki tworzy bogatą i różnorodną, zharmonizowaną całość: jest ona autorką licznych tomików poetyckich, dwóch powieści wierszem, powieści epickiej, scenariuszy filmowych, esejów, a także przekładów poezji europejskiej, w tym cenionej przez nią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jest też laureatką prestiżowych nagród literackich, krajowych i zagranicznych, jak Nagrody Ołeny Telihy, Nagrody Antonowiczów oraz Petrarki. Za zasługi dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury została odznaczona Orderem Prezydenta Ukrainy oraz Kniazia Jarosława Mądrego V stopnia; jest też honorowym profesorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej teksty ukazały się po polsku, białorusku, rosyjsku, estońsku, słowacku, angielsku, niemiecku, holendersku, francusku, włosku i w innych językach. W Polsce spuścizna literacka autorki Beresteczka jest znana jedynie wąskiemu gronu ukrainistów, więc niniejszej publikacji przyświecała chęć przybliżenia jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców — w pisarstwie Kostenko, pod względem kunsztu słowa poetyckiego i głębi myśli intelektualnej, można odnaleźć bliskie „pokrewieństwo dusz” z na przykład Czesławem Miłoszem czy Wisławą Szymborską.  

Do tomu weszły prace wytrawnych zagranicznych i krajowych badaczy twórczości Marusi Czuraj. Redaktorki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wieloaspektowe konteksty badawcze staną się zachętą do podjęcia dalszej wnikliwej krytycznej refleksji nad szerokim spektrum problemów, cechujących dorobek Liny Kostenko.  

Czytaj więcej