• Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

"Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w IFS UWr, który jest skierowany zarówno do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „MPWr“ recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych - tak krajowych, jak i zagranicznych - z zakresu studiów posttotalitarnych i postkolonialnych.

Abstrakty artykułów znajdują się w następujących bazach naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

                                        

 

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/mpwr

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2353-8546