Tom 9 (2021): Dusza szybuje w poświacie epok…

Opublikowane: 10-05-2022

Prezentowany tom jest poświęcony Linie Kostenko (ur. 1930), najznamienitszej ukraińskiej poetce drugiej poł. XX–pocz. XXI w. i jednej z najważniejszych twórczyń z obszaru postkomunistycznej Europy. Jej dorobek literacki tworzy bogatą i różnorodną, zharmonizowaną całość: jest ona autorką licznych tomików poetyckich, dwóch powieści wierszem, powieści epickiej, scenariuszy filmowych, esejów, a także przekładów poezji europejskiej, w tym cenionej przez nią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jest też laureatką prestiżowych nagród literackich, krajowych i zagranicznych, jak Nagrody Ołeny Telihy, Nagrody Antonowiczów oraz Petrarki. Za zasługi dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury została odznaczona Orderem Prezydenta Ukrainy oraz Kniazia Jarosława Mądrego V stopnia; jest też honorowym profesorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej teksty ukazały się po polsku, białorusku, rosyjsku, estońsku, słowacku, angielsku, niemiecku, holendersku, francusku, włosku i w innych językach. W Polsce spuścizna literacka autorki Beresteczka jest znana jedynie wąskiemu gronu ukrainistów, więc niniejszej publikacji przyświecała chęć przybliżenia jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców — w pisarstwie Kostenko, pod względem kunsztu słowa poetyckiego i głębi myśli intelektualnej, można odnaleźć bliskie „pokrewieństwo dusz” z na przykład Czesławem Miłoszem czy Wisławą Szymborską.  

Do tomu weszły prace wytrawnych zagranicznych i krajowych badaczy twórczości Marusi Czuraj. Redaktorki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wieloaspektowe konteksty badawcze staną się zachętą do podjęcia dalszej wnikliwej krytycznej refleksji nad szerokim spektrum problemów, cechujących dorobek Liny Kostenko.  

Artykuły