Komitet Redakcyjny

REDAKCJA

 

 

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief

Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Zespół redakcyjny / Editorial Staff

Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Vladyslav Hrynevich (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina)

Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Larysa Leszczenko (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Libor Martinek (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy/ Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Tomasz Nakoneczny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Iryna Starovoyt (Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)

Jakub Walczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Michał Wawrzonek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)


Sekretarze / Editorial Assistants

Aniela Radecka (Uniwersystet Wrocławski, Polska)


Redaktorzy językowi

Dorota Drużyłowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - język rosyjski

Jędrzej Olejniczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - język angielski

Iryna Protsyk (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - język ukraiński

 

 

 

 

Do zadań Redakcji należy w szczególności: dbanie o zachowanie ciągłości wydawniczej czasopisma oraz jego stałego wysokiego poziomu merytorycznego, troska o promocję czasopisma tak w krajowych, jak i zagranicznych gremiach naukowych, pozyskiwanie Recenzentów, a także bardzo dobrych jakościowo i zgodnych z profilem czasopisma artykułów i innych publikacyjnych materiałów naukowych Autorów zarówno wewnętrznych, jak i spoza Uczelni.

Redaktor Naczelna, jako Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego, odpowiada za całość czasopisma, tj. kieruje całością działań Komitetu Redakcyjnego od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. W związku z tym, Redaktor Naczelna wytycza linię programowo-tematyczną czasopisma, oficjalnie reprezentuje czasopismo wobec Wydawnictwa oraz wewnątrzuczelnianych i zewnętrznych gremiów wydawniczych i naukowych, zaprasza do współpracy Członków Komitetu Redakcyjnego, powołuje Redaktorów Tematycznych kolejnych tomów, wyznacza Recenzentów, podejmuje finalną decyzję w kwestii recenzji opiniowanych tekstów i ich publikacji w konkretnym tomie oraz ostatecznie zatwierdza numer czasopisma do druku.

Członkowie Zespołu Redakcyjnego wstępnie oceniają nadesłane do publikacji materiały i kwalifikują je do dalszych prac przez formułowanie wniosków i propozycji dla Redaktor Naczelnej oraz Redaktorów Tematycznych poszczególnych numerów czasopisma. Zadaniem Członków Zespołu Redakcyjnego jest także wsparcie prac edycyjnych Redaktorów Tematycznych danego tomu MPWr.

Sekretarz Redakcji odpowiada za obsługę organizacyjną czasopisma.

 

 

RADA NAUKOWA:

KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE

 

Wiktor Kołesnyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy)

Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Marko Pavlyshyn (Monash University, Melbourne, Australia)

Serhii Plokhii (Harvard University, Cambridge, MA, USA)

 

CZŁONKOWIE / MEMBERS:

Petr Bílek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Vitaly A. Chernetsky (Miami University, Oxford, OH, USA)

Aleksandra Hrycak (Reed College, Portland, OR, USA)

Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)

Jewgienj Paszczenko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)

Ołeksandr Pronkewycz (Uniwersytet im. P. Mohyły w Mikołajowie, Ukraina)

Anna Skotnicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Ałła Tatarenko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)

Natalia Teres (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Natalia Wasiliewa (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja)

 

Do zadań Rady Naukowej należy: czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma, popularyzacja wyników badań naukowych publikowanych w MPWr oraz promocja czasopisma w środowiskach naukowych reprezentowanych przez poszczególnych członków Rady.