Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COMMITTEE

 

Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Agata Firlej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Tamara Hundorowa (NANU w Kijowie, Ukraina)

Ihor Iliuszyn (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Ukraina)

Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Magdalena Koch (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Marija Litowskaja (Uralski Uniwersytet w Jekaterynburgu, Rosja)

Łarysa Masenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina)

Grzegorz Motyka (PAN, Warszawa, Polska)

Myroslav Shkandrij (University of Manitoba, Edmonton, Kanada)

George Tarkhan-Mouravi (Institute for Policy Studies, Tbilisi, Gruzja)

Michal Vašečka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)

 

Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie i doradzanie Redaktor Naczelnej w sprawach dotyczących kierunków działalności czasopisma w kontekście rozwoju nauk humanistycznych i społecznych, piecza merytoryczna nad publikowanymi materiałami oraz popularyzacja wyników badań naukowych, zamieszczanych na łamach MPWr.