CFP

Nr 8 i 9 za rok 2020: UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Redakcja tomu: Agnieszka Matusiak, Andrzej Polak, Monika Wolting

Deadline oddania tekstu: nabór zamknięty. Tom w trakcie procedury wydawniczej.

Język publikacji: polski, rosyjski.

 

Nr 10 i 11 za rok 2021: „DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…” / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко

Redakcja tomu: Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszynska

Deadline oddania tekstu: nabór zamknięty. Tom w trakcie procedury wydawniczej.

Język publikacji: polski, angielski, ukraiński.

 

Nr 12 za rok 2022: Kultura jako czynnik społecznej zmiany w Europie po roku 1980: literatura - film - teatr

Redakcja tomu: Gabriela Abrasowicz, Agnieszka Matusiak i Monika Wolting

Deadline oddania tekstu: 1 września 2021 r. 

Język publikacji: polski i angielski.

 

Nr 13 za rok 2022: Kultury postkomunistycznej Europy wobec swego kolonialnego dziedzictwa: antologia tekstów wraz z krytycznym komentarzem

Redakcja tomu: Agnieszka Matusiak i zespół. 

Deadline oddania tekstu: 31 grudnia 2021 r. 

Język publikacji: polski i angielski.