• Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach funkcjonariuszy Służby Więziennej

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.5
Zbigniew Lasocik
Google Scholar Zbigniew Lasocik
Anna Męzik
Google Scholar Anna Męzik
Publikacja:

Abstrakt

The purpose of this study is to present the results of research conducted among officers and employees of the Prison Service regarding the knowledge and opinions of representatives of this professional group on the National Mechanism for the Prevention of Torture (hereinafter also KMPT, Mechanism).
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.