Tom 54 (2019)

Artykuły

Przebieg prac nad przygotowaniem projektów kodyfikacji karnej z 1997 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektu kodeksu karnego wykonawczego
Strony 13-43
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Narzędzia szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Niezbędny instrument postępowania wykonawczego
Strony 45-65
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena i perspektywy rozwoju systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności
Strony 67-83
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach funkcjonariuszy Służby Więziennej
Strony 85-127
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fakultatywna podstawa odroczenia wykonania kary w kodyfikacji karnej z 1997 roku
Strony 129-138
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozmiary i zróżnicowanie populacji więziennej w Polsce w okresie obowiązywania ustawodawstwa karno-wykonawczego z 1997 roku
Strony 139-182
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie kary ograniczenia wolności przez zawodowego kuratora sądowego — ewolucja czy rewolucja? Rozważania w świetle 20 lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego
Strony 183-200
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kary sekwencyjne orzeczone na podstawie art. 37b k.k. — wybrane problemy związane z ich wykonaniem
Strony 201-222
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indywidualizacja a system w postępowaniu penitencjarnym w świetle kodeksu karnego wykonawczego
Strony 223-238
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada podmiotowego traktowania skazanych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku
Strony 239-263
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja upomnienia, o której mowa w art. 173 k.k.w.
Strony 265-289
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o celach wykonywania kary pozbawienia wolności po nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Strony 291-305
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ nauki na funkcjonowanie i rozwój systemu penitencjarnego w Polsce
Strony 307-325
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF