• Monitorowanie zachowań osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

Monitorowanie zachowań osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

Piotr Herbowski
Google Scholar Piotr Herbowski
Dominika Słapczyńska
Google Scholar Dominika Słapczyńska
Publikacja:

Abstrakt

In Poland there is a lack of effective solutions to monitor people convicted of sexual offenses. Operational activities also have a limited effectiveness. Therefore, it is advisable to conduct periodic polygraph examinations of the most dangerous perpetrators of such crimes. These examinations should be considered as a special protection measure, similar to the register of sex offenders.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.