Tom 55 (2020)

Artykuły

Pozbawienie wolności w celu zbadania stanu psychicznego w prawie polskim
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 11-20
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od zbrodni przez media do wyroku
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 21-33
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Monitorowanie zachowań osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 35-49
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Choroba psychiczna a świadek w procesie karnym (wybrane problemy na styku prawa i medycyny)
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 51-62
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niektóre prawnokarne (represyjne) metody przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom, w tym zwłaszcza tak zwanym dopalaczom, przez gminy
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 63-82
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gotowość do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w kontekście sytuacji psychologicznej osoby pokrzywdzonej
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 83-103
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stalking z perspektywy sprawcy i ofiary
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 105-116
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samobójstwa dzieci i młodzieży przed wybuchem II wojny światowej i obecnie — co się zmieniło, co pozostało bez zmian
Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 117-140
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF