Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 55

Published 4 maja 2020

Issue description

Tom LV „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” jest owocem Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego, która odbyła się 9 października 2019 roku w Lesznie. Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym sprawowali Prezydent Miasta Leszna, JM Rektor Uniwersytetu SWPS oraz Wielkopolska Izba Lekarska. Zebrane opracowania dotyczą problemu wpływu zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne, koncentrują się wokół tematyki współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego i podniesienia kompetencji społeczeństwa w zakresie niesienia pomocy w tej dziedzinie. Warto zauważyć, że równie istotnym zadaniem była próba odniesienia się przez autorów do walki ze stygmatyzacją osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wskazana grupa jest szczególnie narażona na dyskryminację w różnych sferach życia, a stereotypowe postrzeganie jej przez ogół społeczeństwa z pewnością nie służy procesowi jej asymilacji z osobami zdrowymi.