Bez śladu. Niewyjaśnione przypadki zaginięć

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.56.13
Anna Jurkiewicz
Google Scholar Anna Jurkiewicz
Publikacja:

Abstrakt

This article concerns unsolved missing people cases in Poland. It also shows the work of the ITAKA Foundation — Center For Missing People, the only NGO in Poland which works in the field of missing persons. It covers 5 different stories concerning un-solved missing persons cases from the late 1990s and 2000s, 4 of them describe mysteri-ous disappearances of children and teenagers which until today still remain unsolved.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.