Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 56

Published 7 maja 2020

Issue description

Tom 56 NKPK prezentuje dość zwarty tematycznie panel opracowań związanych z problemami kryminalistycznymi oraz prawnokarnymi. Wśród zagadnień poruszanych w niniejszym tomie odnajdziemy interesujące rozważania dotyczące zniesławienia, analizę w zakresie weryfikacji wersji zabójstwa w przypadkach zaginięcia człowieka oraz inne zagadnienia związane z dowodzeniem w przypadku zabójstwa. Wśród opracowań znalazły się także artykuły poświęcone czynnościom oględzinowym realizowanym w toku postępowania karnego. Teksty zebrane w kierowanym do czytelników tomie krytycznie analizują wprowadzane i proponowane nowe rozwiązania. Niestety uwagi autorów nie są brane pod uwagę przez ustawodawcę, który często tworzy prawo bez konsultacji ze specjalistami i bez przeprowadzenia środowiskowych konsultacji. Dobrze, że przynajmniej pozyskany szeroki krąg czytelników ma sposobność zapoznania się z poglądami pracowników nauki i przedstawicieli praktyki, które pozostają w opozycji do treści zawartych w nowych regulacjach ustawowych, a nawet wyraźnie wskazują nieprawidłowości w stosowaniu prawa.