• Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu karnym jako tytuł wykonawczy

Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu karnym jako tytuł wykonawczy

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.3
Piotr Sławicki
Google Scholar Piotr Sławicki
Publikacja:

Abstrakt

The article presents the legal nature of mediation settlements in criminal proceed-ings. The fi rst chapter describes the genesis of the provisions governing a mediation settlement. Subsequently, proceedings will be presented regarding the issue of a writ of enforcement. The last part will deal with the issue of the legal nature of a settlement in enforcement proceedings.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.