Tom 58 (2020)

Artykuły

Pojęcie właściwego „zakładu karnego” (art. 100 k.k.w.) w perspektywie regulacji krajowych oraz standardów prawnomiędzynarodowych
Strony 11-24
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu karnym jako tytuł wykonawczy
Strony 25-40
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kradzież szczególnie zuchwała (art. 278a § 1 k.k.)
Strony 41-60
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywania kary pozbawienia wolności
Strony 61-79
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Realizacja Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku w kontekście zapobiegania ekskluzji społecznej i prawnej nieletnich
Strony 81-101
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wzmacnianie motywacji do zmiany zachowań dysfunk-cyjnych u patologicznych hazardzistów osadzonych w jednostkach penitencjarnych
Strony 103-116
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej
Strony 117-134
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Narodowy projekt „Szansa na powrót” jako sposób społecznej reintegracji skazanych ze społeczeństwem
Strony 135-149
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szacowanie ryzyka powtórnej przestępczości w kontekście Evidence-Based Practice
Strony 151-167
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recydywa penologiczna w Republice Słowackiej i krajach europejskich
Strony 169-191
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF