Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 58

Published 5 marca 2021

Issue description

Niniejszy 58 tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” zawiera dziesięć artykułów, w większości będących pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”. Poświęcony jest problemom zapobiegania przestępstwom i readaptacji społecznej ich sprawców w Polsce i u południowych sąsiadów.