• Narodowy projekt „Szansa na powrót” jako sposób społecznej reintegracji skazanych ze społeczeństwem

Narodowy projekt „Szansa na powrót” jako sposób społecznej reintegracji skazanych ze społeczeństwem

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.9
Zuzanna Valentovičová
Google Scholar Zuzanna Valentovičová
Krzysztof Jasiński
Google Scholar Krzysztof Jasiński
Publikacja:

Abstrakt

In this presentation, the authors deal with specialised prison sentence execution with an emphasis on the penitentiary treatment with convicts in exit units in the Slovak Republic. They draw attention to the implementation of innovative elements in the process of penitentiary treatment and the preparation of convicts for their life after release from prison.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.