• Using forensic handwriting principles for rapid signature screening

Using forensic handwriting principles for rapid signature screening

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.59.4
Brian Craythorne
Google Scholar Brian Craythorne
Publikacja:

Abstrakt

Examination of a signature is a lengthy process conducted under laboratory conditions, requiring precision and caution. When a rapid screening of signatures is required, the basic principles of forensic signature comparison can be adapted. Learning points from signature screening examinations are outlined to aid handwriting experts in carrying out similar procedures.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.