Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Prawo osadzonych do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego — uwagi na tle najnowszych rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  • Adam Kwieciński
  • Aleksandra Polak-Kruszyk
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.9
Przesłane
11 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest analiza najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa osadzonych do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wybór judykatów został przeprowadzony w oparciu o podział na sprawy krajowe (polskie) oraz pochodzące z innych krajów należących do Rady Europy. Analizie poddano najnowsze rozstrzygnięcia w obrębie tytułowej problematyki. Celem badania było zdiagnozowanie najczęstszych przyczyn stwierdzania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka naruszenia art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka i rekonstrukcja wynikających z tych orzeczeń standardów. Ponadto podjęto się ustalenia czasu, w którym rozpoznawane były skargi i zagadnienia wysokości przyznanych na podstawie art. 41 Europejskiej konwencji praw człowieka zadośćuczynień.