• Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Joanna Brzezińska
Google Scholar Joanna Brzezińska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.