Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24

Published 5 lipca 2009

Issue description

W okresie od 1997 roku do chwili obecnej przygotowano i oddanow ręce Czytelników już 23 tomy Nowej kodyfikacji prawa karnego. Były w  nich  prezentowane  rozważania,  których  treść wiązała  się  zwłaszcza z  nowo  skodyfi kowanym  prawem  karnym,  prawem  karnym procesowym,  prawem  karnym  wykonawczym  i  prawem  karnym  skarbowym. Nie  zabrakło w  nich  także  opracowań  krytycznie  analizujących  liczne ustawy nowelizujące przepisy kodeksowe.

Autorzy  artykułów  zawartych  w  tej  publikacji  podejmowali  próby przedstawienia teoretycznych  i  praktycznych  zagadnień  związanych z ustawicznie zmieniającym się stanem prawnym. Z dystansem odnosili się do rozstrzygnięć, które budziły wiele kontrowersji ze względu naich małą precyzję, a przede wszystkim były efektem populizmu penalnego. Wyraźnie podkreślano, że są one sprzeczne z dorobkiem nauki oraz oczekiwaniami praktyki.

Należy podkreślić, że autorami opracowań opublikowanych w Nowej  kodyfikacji prawa karnego są  głównie  młodzi  pracownicy  nauki. Ich artykuły są często cytowane w komentarzach, w podręcznikach, monografiach i innych publikacjach autorów o niezaprzeczalnym  i  uznanym autorytecie naukowym. Fakt ten dobrze świadczy o wysokich walorach tych młodych pracowników. Ta okoliczność głównie decydowałao  tym,  że  Prof.  dr hab.  Zdzisław  Kegel  oraz  Prof.  dr  hab.  Marek  Bojarski,  dotychczasowi  Dziekani  Wydziału Prawa,  Administracji  i  Ekonomii  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  z  wielką  życzliwością wspieralito wydawnictwo. Żywię nadzieję, że i obecny Dziekan Wydziału Prawa,Administracji i Ekonomii Pan Prof. dr hab. Włodzimierz Gromski będziejego patronem.

 

Słowo Wstępne