Tom 24 (2009)

Prawo karne materialne

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych
24, 2009, Strony 11 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym
24, 2009, Strony 35 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Drobna kradzież popełniona z użyciem przemocy – przestępstwo czy wykroczenie
24, 2009, Strony 49 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym
24, 2009, Strony 59 - 70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 71 § 2 k.k. Rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 20 września 2007 r. sygn. akt I KZP 27/07
24, 2009, Strony 71 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o warunkach legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych
24, 2009, Strony 85 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej
24, 2009, Strony 101 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
24, 2009, Strony 121 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym uwagi de lege lata i de lege ferenda
24, 2009, Strony 137 - 166
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF