• Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym uwagi de lege lata i de lege ferenda

Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym uwagi de lege lata i de lege ferenda

Olaf Włodkowski
Google Scholar Olaf Włodkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.