• Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego naprawienia szkody art. 46 § 1 k.k.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego naprawienia szkody art. 46 § 1 k.k.

Krzysztof Mitoraj
Google Scholar Krzysztof Mitoraj
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.