• Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Katarzyna Jagodzińska
Google Scholar Katarzyna Jagodzińska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.