Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23

Published 1 września 2008

Issue description

Minął  już  dziesięcioletni  okres  obowiązywania  nowych  kodeksów, tj. kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego wykonawczego.  Pierwotne  unormowania zawarte  w  tych  ważnych  aktach prawnych były zmieniane lub uzupełniane przez kolejne, dość często  uchwalane  ustawy  nowelizacyjne.  Wynikało  to  głównie  z  konieczności dostosowania kodeksów do nowej Konstytucji RP, implementacji ratyfikowanych  umów  międzynarodowych oraz  dostrzeżenia  w  kodeksach mało precyzyjnych rozstrzygnięć. Wpływ na ostateczny kształt tych ustaw miały – co naturalne – poglądy parlamentarzystów, a nie postulaty praktyków zatrudnionych w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  Niekiedy  bagatelizowano  także  opinie formułowane  przez  pracowników nauki.

Również w dotychczasowych tomach Nowej kodyfikacji prawa karnego znalazło się wiele krytycznych uwag pod adresem obowiązujących kodeksów. Nie dotyczyły one jednak podstawowych ich założeń. Należy podkreślić,  że  to  wydawnictwo  zawierało  rozważania,  w których  autorzy z dystansem i należytą naukową dbałością przedstawiali zagadnienia wchodzące w zakres dyscyplin karnistycznych. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem ze strony szerokiego kręgu odbiorców, w którym znajdują się m.in. pracownicy nauki, studenci i praktycy.

 

Ze Słowa wstępnego