Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 30 (2013)

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

  • Karol Pachnik
  • Andrzej Ring
Przesłane
7 marca 2014
Opublikowane
07-03-2014

Abstrakt

Obtaining opinions on the state of offender’s mental health during criminal procedure

Current Polish legislation demands to appoint at least two court experts — psychiatrists which are appointed to evaluate the state of mental health of the accused and in specific cases to include a sexologist in the team of experts. The present knowledge allows to draw a conclusion that very often it is necessary to include in the team of court experts specialists from other fields, for example a psychologist or a sociologist. The authors of this article consider the possibility of including in the team of court experts also persons who evaluate the state of mental health in different areas.