Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30

Published 7 marca 2014

Issue description

Trzydziesty numer „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” zawiera liczne omówienia teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z procesem nowelizowania prawa karnego. Kolejne części tomu (Prawo karne materialne, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze i Nauki pokrewne) podejmują tematy poświęcone różnorodnej problematyce nauk penalnych. Znajdziemy tu artykuły dotyczące m.in.: probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (A. Muszyńska), roli i zadań prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków (J. Pawlik-Czyniewska), praw osób pozbawionych wolności (B. Myrna) czy odroczenia kary pozbawienia wolności wobec kobiet (K. Mrozek, K. Sitnik). Autorzy piszący w „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to przedstawiciele świata nauki, ale także praktyki prawniczej, dlatego zbiór ten stanowi — dla studentów, praktyków i naukowców — cenne źródło wiedzy oraz forum wymiany myśli.

Artykuły