Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 30 (2013)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

  • Grzegorz Małyniuk
Przesłane
7 marca 2014
Opublikowane
07-03-2014

Abstrakt

Conditional release from serving a punishment of deprivation of liberty in the electronic surveillance system

This paper includes an analysis of the substantive conditions for the authorization to serve a punishment of deprivation of liberty in the electronic surveillance system. Then those are compared to the conditions for granting of conditional release. As a result of this analysis and comparison conclusions are formulated, concerning the influence of serving the punishment in the electronic surveillance system on the decision about granting of conditional release.