Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Prawo karne materialne

Tom 32 (2014)

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

  • Paulina Gadzińska
Przesłane
6 listopada 2014
Opublikowane
06-11-2014

Abstrakt

Disclosure of participants in committing an offence and crucial circumstances of committing an offence as a reason for obligatory extraordinary mitigation of the penalty

The subject of the article is the disclosure of crucial circumstances of committing an offence, which are passed to the law enforcement agencies by the accomplice. The consequence of such disclosure is obligatory mitigation of the penalty. The main issues raised in the article are certain doubts connected with the meaning of dislosure, as well as with the scope, form and moment of disclosure. Additionally, the author describes and analyses the meaning of crucial circumstances of committing an offence and participants in committing an offence.