Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32

Published 6 listopada 2014

Issue description

W imieniu całej redakcji z dużą satysfakcją oraz z ogromnym uznaniem dla Autorów kierujemy do naszych Czytelników kolejny, XXXII tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”. Przygotowywane od przeszło 17 lat, w ramach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, czasopismo to stały uczestnik dyskusji naukowej w obszarze prawa karnego i nauk kryminologicznych. Publikacja nasza, jako czasopismo specjalistyczne, skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych oraz praktyków zajmujących się zwalczaniem (ograniczaniem) zjawiska przestępczości. Równie często, co warto podkreślić, sięgają po nią także studenci oraz osoby podnoszące swoje kwalifikacje w ramach studiów i kursów podyplomowych. Stała i nieprzerwana obecność naszego wydawnictwa w tej ważnej dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa dyskusji związana jest z potrzebą powszechnej rzetelnej komunikacji, opartej na wiedzy będącej wynikiem badań naukowych. Celem naszych starań jest dotarcie ze specjalistyczną wiedzą do jak najszerszego grona czytelników. (ze Wstępu dra hab. Tomasza Kalisza, prof. nadzw. UWr)