• Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Google Scholar Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Publikacja:

Abstrakt

Activities of professional probation officer for adults undertaken to execute the penalty of restriction of liberty

This paper describes the activities of professional probation officer undertaken to execute sentences of criminal court that refer to the penalty of restriction of liberty. The aim is to present a very important role of professional probation officer in the process of executing this kind of penalty.
The presentation consists of two parts. The first one refers to regulations concerning the penalty of restriction of liberty in the Polish Penal Code which have influence on tasks and activities undertaken by probation officers in executing that penalty. The second part contains a description of all the activities that a professional probation officer has to undertake to execute the penalty of restriction of liberty, taking into consideration all legislative changes that have taken place in the last few years.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.