• Tom 33 (2014): Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Tom 33 (2014): Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Artykuły

Słowo wstępne
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 9 - 10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 11 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 41 - 70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 71 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 89 - 112
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oportunistyczny model pracy socjalnej ze skazanymi
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 113 - 130
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 131 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 159 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 181 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 197 - 214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 215 - 231
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF