Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 33 (2014): Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

  • Adam Kwieciński
Przesłane
26 marca 2015
Opublikowane
26-03-2015

Abstrakt

Probation officer’s supervision over perpetrators requiring special medical or therapeutic means. A contemporary element of amendments to the law or maybe their inevitable perspective?

The essence of this paper is to present the most important issues related to the execution of professional duties by adult probation officers in Poland. In criminal proceedings they were given a number of tasks within a custodial sentence and probation measures. Since 2009 they have also played an important part in the system of electronic surveillance. They are also increasingly present in the process of punishment execution and isolation measures.