Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 33 (2014): Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

  • Piotr Ochman
Przesłane
26 marca 2015
Opublikowane
26-03-2015

Abstrakt

Executing the penal measure of prohibition of holding certain positions in relation to the ban on performing functions in a commercial company

The article presents the issue of executing the penal measure ofprohibition of holding certain positions in relation to the legal consequences of a conviction in the form of a ban on performing functions in a commercial company. The object of study is to present similarities and differences between the two institutions. Consequently, the subject of analysis are issues concerning the initial moments of the two institutions, as well as the circumstances affecting their duration.