• Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji

Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.51.6
Piotr Herbowski
Google Scholar Piotr Herbowski
Publikacja:

Abstrakt

Recruiting a secret collaborator by counterintelligence services based on incriminating materials — considerations on the sense of the institution

The basic task of state authority is to ensure the security of state structures and its citizens. This can be achieved by legal solutions allowing the counterintelligence services to recruit secret collaborators based on possessed incriminating materials. This instrument meets the expectations of Polish counterintelligence services, however, the lack of resolution of many issues puts into question the possibility of its application in practice.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.