Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51

Published 17 września 2019

Issue description

Tom 51 NKPK prezentuje opracowania koncentrujące się na kilku bardzo zróżnicowanych problemach szeroko rozumianych nauk penalnych. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalistycznej. Przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej, są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.