Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 39

Published 22 listopada 2016

Issue description

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań przygotowanych, prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. W ocenie zespołu redakcyjnego przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie bardzo rozległych zmian, jakie dokonały się w 2015 i 2016 r w przestrzeni prawa karnego, stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad ustawiczną reforma polskiego prawa karnego.